Creaties

Mijn creaties bestaan uit werk van kei, handgemaakte sieraden en textiele vormen.  Door deze werkvormen met elkaar te combineren ontstaan unieke creaties.

De verkennende gesprekken met opdrachtgevers zijn van groot belang. Dan zijn de verwachtingen bekend en ontstaat de fase van ontwerpen.

Als het ontwerp bekend vindt er, in goed overleg, afstemming plaats of er nog steeds aan de verwachting wordt voldaan.

Als het nodig is wordt er een compilatie gemaakt over het eindresultaat.

Voor mij als kunstenaar start daarna het creatieve proces en kom dan terecht in een proces van denken, creëren, maken, combineren en vormen.

Tussendoor vindt er toetsing de creatie vormen plaats of de opdrachtgever en ik nog steeds op één lijn zitten. Dat is nodig omdat mijn handen als vanzelf.

Uiteindelijk vindt de presentatie en de overdracht plaats.

Klik hier wanneer u vragen of opmerkingen heeft

Voorbeeld creatie

  • De body het achterwerk van het Ierse bont gekleurde paard, de opdrachtgever is enthousiast over dit ras;
  • Ze wilden ook een laatje om gedenkspulletjes in op te bergen. Het handvat is een hoefijzer;
  • Let op de knoop in de staart: de Ierse Travellers binden de staart op als de paarden in de rivier gewassen worden;
  • De humor mocht niet ontbreken vandaar de parende vliegen;
  • De kleuren bestaan uit aangebrachte engobes. 

Uiteindelijk een echte rommelkont